Συμπληρώστε τη φόρμα αγγελιών με ελληνικά μικρά γράμματα, εκτός από το πεδίο e-mail και κάποιες λέξεις που θα πρέπει να γραφτούν με αγγλικούς χαρακτήρες (π.χ. μάρκες οχημάτων κ.λ.π.), επίσης η αγγελία σας θα πρέπει να μην ξεπερνάει τις 40 λέξεις. Η καταχώρηση γίνεται δωρεάν και η διάρκεια εμφάνισης της αγγελίας σας στην εφημερίδα είναι 3 εβδομάδες. Σε κάθε ίδιο αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας καταχωρούνται μέχρι τρεις αγγελίες. Ο χρόνος παράδοσης των αγγελιών είναι μέχρι κάθε Δευτέρα 10:00 π.μ. για κάθε Τετάρτη.